Samen verder

Inzichten en oefeningen voor je relatie

© 2004, Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer. ISBN 90-239-1542-9


In Samen verder reiken wij, psychologen Wil Doornenbal en Cobi Wattez, ideeën en suggesties aan om je relatie een nieuwe impuls te geven. Wij hielden negen diepte-interviews met gescheiden mensen, aan wie wij de vraag stelden: wat ging er mis in jullie situatie? De thema's die uit deze gesprekken naar voren kwamen, werken wij uit in dit boek: onder meer ruimte voor jezelf; omgaan met emoties; seksualiteit; werken en zorgen; kerk en geloof.
Elk hoofdstuk bevat een handvol concrete werkpunten: testjes, stellingen, oefeningen en gespreksonderwerpen. De vragenlijstjes en andere oefeningen uit het boek kunnen hier worden bekeken en gedownload, zodat jij en je partner ze apart kunnen invullen. Dat biedt gegarandeerd gespreksstof.

'Samen verder' bespreekt dus de dagelijkse aandacht voor de gewone partner-relatie. Wij leggen in dit boek accent op psychologische processen en niet op theologische gezichtspunten.

Je kunt dit boek met z'n tweeën of samen met anderen in een groep bespreken. De gespreksgroep die de avond wil beginnen met het lezen of bespreken van een bijbelgedeelte, treft hier suggesties aan.

De auteurs:

Inhoud

  Woord vooraf
 1. Samen verder met dit boek?
  Over aandacht voor je relatie
 2. Zij denkt meer na over mij dan ik over haar
  Over de relatie tussen man en vrouw
 3. Ze wilde alles vanuit onze relatie doen
  Over ruimte voor jezelf
 4. Hij trok zich achter zijn computer terug
  Over intimiteit
 5. Onze relatie was anders gegaan als ik mij emotioneel had kunnen uiten
  Over omgaan met emoties
 6. Wat ik zei, kwam niet aan
  Over communicatie
 7. Ik houd van jullie alle twee
  Over seksualiteit
 8. Ik draaide voor alles op (I)
  Over werken en zorgen
 9. Ik draaide voor alles op (II)
  Over afspraken maken
 10. De dominee vroeg of we van elkaar hielden
  Over geloof en kerk

 11. Discussie- en werkpunten
  Noten